O tréninku

Při tvorbě našich tréninkových programů pro sportovce vycházíme z tzv. Silově-rychlostní křivky (Force-Velocity Curve)...

Strength/Síla

Strength/Síla

Značí maximální sílu, kterou je možno vyvinout v jediném okamžiku. Všechny sporty vyžadují určitou úroveň síly. Síla svalu přímo závisí na jeho průřezu. Správně prováděný trénink s odporem zvyšuje počet zapojených svalových vláken. Vhodná zátěž nutná k rozvoji síly závisí na…

Power/Výbušná síla

Power/Výbušná síla

Výbušná síla je z fyzikálního hlediska tempo konání práce a tedy výkon. Výbušnou sílu lze nejlépe vysvětlit jako sílu násobenou rychlostí. Součástí výbušnosti jsou síla i rychlost. Aby sportovec získal vyšší výbušnost, musí být nejprve dostatečně silný a teprve potom si v tréninku osvojit…

Equipment image alt

Strength Endurance/Silová vytrvalost

Strength Endurance/Silová vytrvalost

Vyznačuje se schopností provádět úkon v potřebné rychlosti. Mnoho sportů vyžaduje, aby sportovec dokázal vyvinout výbušnou sílu, ale také aby měl dlouhodobou vytrvalost k absolvování utkání a schopnost vyrovnat se s proměnlivými nároky různých herních situací. Trénink silové…

Agility/Změna směru

Agility/Změna směru

Agilita je schopnost rychle a přesně měnit tempo i směr pohybu bez ztráty rovnováhy. Závisí to na všech vlastnostech jako je síla, výbušnost, silová vytrvalost, rychlost, mrštnost, reakční době, rovnováze a flexibilitě. Procvičování pohybů z určitého sportu rozvíjí pohyblivost specifickou…


Speed/Rychlost

Speed/Rychlost

Rychlost je svým způsobem konečný výsledek reakční doby a startovního zrychlení (akcelerace). Sportovci, o kterých se říká, že jsou rychlí, jsou schopni dosáhnout vysoké konečné rychlosti-když se rozpohybují. Ačkoliv může genetika hrát určitou roli v určení potenciálu pro rychlost,…

Education of Athletes/Vzdělávání sportovců

Education of Athletes/Vzdělávání sportovců

Naším cílem je sportovce nejenom trénovat, ale také vzdělávat. Chceme, aby si každý zúčastněný sportovec z naší akce nebo semináře odnesl informace, které pak může snadno zařadit do praxe ve svém tréninkovém procesu.