Speed/Rychlost Rychlost je svým způsobem konečný výsledek reakční doby a startovního zrychlení (akcelerace).…

Speed/Rychlost

Rychlost je svým způsobem konečný výsledek reakční doby a startovního zrychlení (akcelerace). Sportovci, o kterých se říká, že jsou rychlí, jsou schopni dosáhnout vysoké konečné rychlosti-když se rozpohybují. Ačkoliv může genetika hrát určitou roli v určení potenciálu pro rychlost, všichni sportovci mohou své zrychlení, maximální rychlost i udržitelnou rychlost při vhodném tréninkovém stimulu, kde se zlepšuje fyziologie buněk zvýšit. SPRINT JE DOVEDNOST!!!