Power/Výbušná síla Výbušná síla je z fyzikálního hlediska tempo konání práce a tedy výkon. Výbušnou sílu lze…

Power/Výbušná síla

Výbušná síla je z fyzikálního hlediska tempo konání práce a tedy výkon. Výbušnou sílu lze nejlépe vysvětlit jako sílu násobenou rychlostí. Součástí výbušnosti jsou síla i rychlost. Aby sportovec získal vyšší výbušnost, musí být nejprve dostatečně silný a teprve potom si v tréninku osvojit schopnost užívat tuto sílu v potřebné soutěžní rychlosti.