Testování SPT

Testování výkonnosti neodmyslitelně patří do každého efektivního tréninkového programu. 

Nabízíme komplexní testování sportovním týmům i jednotlivcům. Díky našemu modernímu a mobilnímu vybavení jsme schopni toto testování zrealizovat jak v prostorách našeho gymu Colliery CrossFit Ostrava, tak přímo u vás v klubu.

 1. InBody

  Měření tělesného složení na přístroji InBody 370. Tento test nám může poskytuje hned několik údajů.

  • Celkovou tělesnou hmotnost
  • Hmotnost kosterní svaloviny
  • Množství a procento tělesného tuku
  • BMI
  • Analýzu svaloviny jednotlivých částí těla a případné svalové dysbalance
  • Analýzu tuku a jednotlivých částí těla
  • Hladinu bílkovin a minerálů v těle
  • Bazální metabolismus
  • Úroveň útrobního tuku
 2. Y-Balance

  Test znázorňující mobilitu a sílu DK.

  Test vyžaduje tři hlavní schopnosti - pružnost, pevnost a propriocepci (schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností („polohocit“)).

 3. Grip Test

  Ukazatel síly úchopu, stisku a předloktí.

 4. K-Box

  Silový test znázorňující rozdíl mezi maximální koncentrickou a excentrickou silou DK.

 5. CMJ a SJ – Countermovement Jump a Squat Jump

  Skokové testy využívající odskokovou podložku ChronoJump.

  • Při tomto testování sledujeme rozdíl mezi těmito skoky, který by neměl přesahovat 10 %.
  • Pokud je rozdílná hodnota do 10 %, značí to dobrou elastickou energii a měly by v našem tréninku převládat plyometrická cvičení.
  • Pokud je rozdíl větší, měli bychom se zaměřit na maximální sílu DK.
 6. Depth Jump

  Test na odskokové desce Chrono Jump vyjadřující rychlost a efektivnost přechodu z excentrické svalové kontrakce na koncentrickou.

  • U tohoto testu sledujeme dobu kontaktu se zemí a výšku výskoku.
  • Tyto dva údaje nám dohromady udávají tzv. Reactive Strenght Index (RSI). Depth Jump využívá a rozvíjí SSC (Stretch Shortening Cycle), schopnost nezbytnou pro rozvoj rychlosti a výbušnosti.
 7. Objednej se na testování

 8. 10m Sprint

  Test akcelerační schopnosti na 10 metrů z dvoubodového startu.

  • Udává schopnost výbušné - explozivní síly. Tato schopnost přispívá k celkové rychlosti hráče, jak už v přímém směru, tak v rychlosti změny směru.
  • Důležitost při provádění testu je maximální zotavení mezi běhy, aby bylo zachováno maximální úsilí, které si test vyžaduje.
  • Rychlost je měřena pomocí rychlostních buněk Fusion Sport.
 9. T-test , 5-10-5 (Agility tests)

  5-10-5 je agility test , tedy test změny směru za pomocí rychlostních buněk Fusion Sport.

  • Tento test je jednodušší na provedení a je vhodný pro sporty, kde převažuje přímý směr běhu.
  • T-test je taktéž agility test, kde využíváme světelné buňky BlazePod.
  • Oproti test 5-10-5 je zde kombinace třech různých směrů. Přímý směr, Shuffle (pohyb do boku) a Backpedal (couvání).
  • Test je vybrán z hlediska specifičnosti sportu.
 10. Hamstring Solo

  Ukazatel síly zadních stehenních svalů.

  • Ve výsledku testu sledujeme svalovou dysbalanci mezi pravou a levou končetinou, která by neměla přesahovat 10 % a celkovou vyprodukovanou sílu.
  • Za výborný výsledek se považuje hranice 5 Newtonů na 1 kg hmotnosti. Tato hranice výrazně snižuje riziko zranění zadních stehenních svalů.
 11. 1RM / 3RM Back Squat

  Zadní dřep je jeden ze základních cviků pro sílu dolních končetin s úzkou vazbou na rychlostní a výbušnou sílu.

  • Dostatečná maximální síla zvyšuje výkon sportovce, ale také snižuje riziko svalového zranění.
  • Test je prováděn na 1 nebo 3 maximální opakování, podle zkušeností jedince (zachování techniky).
 12. 1RM / 3RM Bench Press

  Základní cvik pro sílu horní poloviny těla.

  Test je prováděn na 1 nebo 3 maximální opakování, podle zkušeností jedince (zachování techniky).

 13. Max Chin Ups

  Test maximálního počtu shybů podhmatem, udávající tahovou sílu sportovce.

  • Shyb je perfektní cvik zapojující více kloubů současně. Udává sílu ramenního pletence a vytrvalost horní části těla.
  • Sledujeme vztah mezi tahovou (Chin Ups) a tlakovou silou (Bench Press).
 14. Silově – rychlostní test

  Zahrnuje test tělesného složení na přístroji InBody a:

  • test mobility (Y-Balance),
  • výbušnosti (CMJ,SJ),
  • akcelerační rychlosti (Depth Jump, 10m Sprint),
  • silový test horní části těla (Grip Test, Bench Press, Chin Ups)
  • a silový test spodní části těla (Hamstring Solo, Back Squat).
 15. VO2 max Step test
  – běhátko

  Zahrnuje test tělesného složení na přístroji InBody a:

  • Step test na běžeckém páse,
  • stanovení tréninkových zón,
  • hodnotu VO2 max,
  • velikost plicní ventilace,
  • míru okysličení pracujících svalů - možnost je i měření hladiny laktátu (není zahrnuto v původní ceně testu).
 16. VO2 max Step test
  – kolo

  Zahrnuje test tělesného složení na přístroji InBody a:

  • Step test na přístroji Wattbike,
  • stanovení tréninkových zón,
  • hodnotu VO2 max,
  • velikost plicní ventilace,
  • míru okysličení pracujících svalů – možnost je i měření hladiny laktátu (není zahrnuto v původní ceně testu).
 17. VO2 max test
  – ostatní

  Test měření VO2 max simulované v podmínkách přizpůsobený danému sportovnímu odvětví – např. Beep test