Jak a za kolik?

Osobní trénink

 • 550 Kč / 60–90 minut Cílený na potřeby jednotlivce a jeho sportu.

Rychlostní testy

 • 450 Kč / 60 min Kompletní rychlostní testy, ve kterých měřená osoba projde testem akcelerace, maximální rychlosti, reakční rychlosti a rychlosti změny směru (agility).

Testy výbušnosti

 • 450 Kč / 60 minut Testy výbušné síly dolních končetin, které jsou prováděny na silových plošinách.

  Toto testování je vhodné pro sportovce všech sportovních disciplín, kde hraje výbušnost klíčovou roli.

Silové testy

 • 450 Kč / 60 minut Dostatečná maximální síla se odráží nejen na výkonu sportovce, ale také snižuje riziko jeho zranění.

  Nedostatečně rozvinuté silové schopnosti dolních končetin sportovce neumožňují dostatečně absorbovat dopadové síly při doskocích.

  Nedostatečně rozvinutá síla horní poloviny těla sportovce se zase negativně projevuje v osobních soubojích.

  Tyto testy Vám ukáží, jak na tom momentálně silově jste a dostanete doporučení ke zlepšení.

InBody tělesná diagnostika

 • 300 Kč / 30 minut Kompletní rozbor tělesného složení s konzultací výsledků od výživového poradce.

Kompletní silově-rychlostní test

 • 2 000 Kč / 120 minut Tělesné složení, rychlost, výbušnost, maximální síla.