SPEED CAMP 2021 Konání tohoto rychlostně zaměřeného campu dlouhou dobu brzdil koronavirus, proto jsme moc rádi, že…

SPEED CAMP 2021

Konání tohoto rychlostně zaměřeného campu dlouhou dobu brzdil koronavirus, proto jsme moc rádi, že se camp mohl v červenci tohoto roku nakonec uskutečnit. Z důvodu kvality vedení lekcí jsme si stanovili maximální počet účastníků na deset atletů. Účastníci tohoto campu byli povětšinou z Ostravy a okolí, ale jeden z atletů dojížděl na každý trénink až z Pardubic, čehož si nesmírně vážíme a patří mu za to speciální dík. Abychom vyhověli všem účastníkům campu, tak jsme celou skupinu rozdělili na dvě skupiny a ti tak měli možnost si vybrat jak z dopoledních časů tréninků, tak z těch odpoledních.

Camp trval celý měsíc červenec a účastníci absolvovali celkem osm tréninků. Naplní tohoto campu byla tedy rychlost a její rozvoj. Po celou dobu campu jsme se věnovali akceleraci, lineární rychlosti, plyometrii, technice změny směru i agilitám. První a poslední trénink z celého campu byl ve znamení testováním všech těchto modalit a každý dostal zpětnou vazbu, jak na tom momentálně je. Toto vstupní testování se skládalo z testu na 10 m a 20 m sprintu, stanovení RSI-Reactive Strength Index, testování změny směru a jako bonus absolvoval každý z účastníků test případné svalové nerovnováhy zadní strany stehen (hamstringy), k jejíž zraněním dochází nejvíce právě ve sprintu na našem přístroji Hamstring Solo Elite.

Po úvodním testování byl na pořadu ještě rozbor startu (akcelerace) každého z účastníků, kde každý dostal zpětnou vazbu o svém biomechanickém nastavení a rady na co se soustředit a na čem zapracovat při svém startu. Pak už jsme se vrhli na trénink samotný, který byl postupně dávkován trénink od tréninku větším objemem co se týče nasprintovaných metrů, navyšováním množstvím odrazů a techničtěji náročnějších drilů na změnu směru.

Podle zpětné vazby, kterou jsme dostali bezprostředně po skončení campu od všech účastníků věříme, že si camp užili stejně jako my z trenérské pozice a už teď se těšíme na další ročník - SPEED CAMP 2022.