Sledování únavy sportovců POKUD SPORTOVEC NEODCHÁZÍ Z TRÉNINKU PO ČTYŘECH, TAK STÁL TRÉNINK ZA HOVNO!! Znáte toto tvrzení,…

Sledování únavy sportovců

POKUD SPORTOVEC NEODCHÁZÍ Z TRÉNINKU PO ČTYŘECH, TAK STÁL TRÉNINK ZA HOVNO!!

Znáte toto tvrzení, které tady přežívá už dekády? Tak na něj zapomeňte, je to BLBOST!!

Netvrdíme, že težké a náročné tréninky nejsou nezbytné, ale rozhodující je čas, kdy těžký trénink svým svěřencům naordinujeme. Ovlivňuje to spousta faktorů jako je: úroveň spánku, dostatečná hydratace, míra předchozího zatížení a tak dále a tak dále....

A proč je sledování únavy u sportovců tak důležité?

Protože trénink s vysokou úrovni únavy může mít za následek malou a nebo žádnou adaptaci na trénink. Čili sledování úrovně únavy je důležité pro každého trenéra, kouče nebo sportovce, který se snaží optimalizovat výkon.

Jaké máme typy únav?

  1. Centrální únava

    Centrální únava nepřichází ze samotného svalu, ale spíše z centrálního nervového systému (CNS) a tedy přenos signálů z mozku do svalu. Centrální únava tedy souvisí s mozkem a míchou.
  2. Periferní únava

    Periferní únava je neschopnost udržet očekávaný výkon a může být způsobena dvěma různými činnostmi. První je vyčerpání glykogenu, fosfátových sloučenin nebo acetylcholinu ve svalové jednotce. A za druhé může být periferní únava způsobena akumulací laktátu a nebo jiných metabolitů, které se uvolňují během aktivity. K periferní únavě dochází proto ve svalu.

Jak únavu tedy sledovat?

Protože únava zahrnuje jak objektivní tak subjektivní prvky, je důležité zahrnout takové monitorovací protokoly, které hodnotí obě stránky. A tady máme ty nejpoužívanější metody sběru dat z obou kategorií.

SUBJEKTIVNÍ TESTY

Wellness dotazníky

Jsou to dotazníky, který sportovec vyplňuje, aby vyhodnotil, jak se cítí. Otázky by měli zahrnovat celou řadu témat, jako například, jak spali předchozí noc, současná úroveň stresu, bolestivost svalů a jak se cítí/necítí unaveni. Seznam otázek a struktura dotazníku by měla být obvykle navržena trenérem na základě toho, co považují za nejdůležitější pro své sportovce.

Hodnocení stupně únavy

Hodnocení únavy je jedním z nejnovějších trendů monitorování únavy a dosud se prokázalo, že má dobrou validitu a a vysokou úroveň přesnosti. Tato stupnice je navržena tak, aby poskytovala reálnou hodnotu toho, jak se dotyčný sportovec cítí. Provádí se na pomocí 11-bodové Likertovy stupnice se schématickými výběry.

OBJEKTIVNÍ TESTY

Countermovement Jump (CMJ)

Testování protisměrného skok (CMJ) je skvělá metoda nejen ke sledování výkonnosti, ale ve světě je také hojně využívaná i pro sledování únavy sportovců. Zejména pro svou jednoduchost a nízkou časovou náročnost.

Variabilita srdeční frekvence (HRV)

Zájem o tento nástroj pro měření reakce těla na trénink každoročně roste. HRV je jednoduše míra rozdílu v čase od srdečního rytmu k srdečnímu rytmu. HRV odráží funkci autonomního nervového systému a tedy i stres, je často používán v atletickém světě k identifikaci vhodnému období pro trénink, sledování stavu zotavení a označení případného přetrénování. Jednou z hlavních nevýhod používání této metody je jeho vyšší časová náročnost. HRV pro co nejpřesnější měření vyžaduje, aby byl sportovec v naprostém klidu. Nejlépe se tedy jeví doba měření HRV ráno ihned po probuzení sportovce.

Závěrem

Monitorování únavy je tedy v podstatě metodou hodnotící připravenost sportovce trénovat a nebo soutěžit. Dle našeho uvážení je extrémně důležitá pro všechny trenéry, kteří chtějí své sportovce posunout na jinou výkonnostní úroveň.

Každý by si měl určit, které metody je schopný použít a které jsou nejvhodnější pro sportovce, se kterými pracují. Mít konzistentní a přesný soubor údajů poskytne ty nejlepší výsledky.