MONITORING ÚNAVY SPORTOVCŮ MONITORING ÚNAVY SPORTOVCŮ Jak poznat, jestli je sportovec opravdu unavený z předchozích…

MONITORING ÚNAVY SPORTOVCŮ

MONITORING ÚNAVY SPORTOVCŮ

Jak poznat, jestli je sportovec opravdu unavený z předchozích tréninků nebo z posledního zápasu před následujícím tréninkovým týdnem a měl by mu tak být upravený tréninkový proces?

Pokud nemáme prostředky k tomu, abychom to nějakým způsobem změřili můžeme se orientovat podle svého trenérského oka a pocitu během tréninku. Má sportovec negativní náladu a je podrážděný? Je jeho pohyb na hřišti horší, než jsme u něj zvyklí? Může se jednat o příznaky únavy v horším případě přetrénování.

Pokud se, ale pohybujeme v prostředí vrcholového sportu existují způsoby jak svůj subjektivní pocit proměnit v realitu pomocí různých měření. Pojďme si některé z nich ukázat.

Nejzákladnější variantou, kterou můžeme použít je měření klidové tepové frekvence po ranním vstávání. V dnešní době disponuje skoro každý chytrými hodinkami, které dokážou tepovou frekvenci změřit. Varianta přes hodinky je ovšem jen orientační. Důvody jsou prosté. Měření je pomalejší a ne vždy úplně přesné, protože jsou hodinky umístěny na zápěstí a tudíž daleko od zdroje tepové frekvence – od srdce. Ale jak jsme si řekli je to varianta, která se dá použít.

Pro orientaci. Pokud jste zdraví a v dobré formě vaše ranní tepová frekvence bude nízká okolo 40-50 tepů za minutu. Kdyby se při každodenním měření vaše tepová frekvence z ničeho nic zvýšila o 10 až 15 tepů může to značit únavu nebo začínající nachlazení/nemoc.

Daleko přesnější výsledky dostaneme pokud k rannímu měření použijeme hrudní pás. Výbornou aplikací do sportu jsou hrudní pásy od firmy MYSASY, se kterými mám osobní zkušenost. Tyto pásy jsou přesné a přes aplikaci vám dokážou stanovit míru aktivity pro váš sportovní den. Měření není časově náročné - trvá 4 minuty.

Dalším způsobem může být fyzický test CMJ, který se provádí na speciální odrazové plošině, která slouží k měření vaší výbušnosti.

Pokud je sportovec schopný skákat při tomto testu průměrně 50 cm vysoko a při kontrolním testování během sezóny z kraje tréninkové týdne najednou skočí 40 cm a méně, tak se může opět jednat o známku zvýšené únavy.

Jako nejpřesnější měření můžeme považovat test odběru krve přes přístroj na měření laktátu. Test probíhá jako odběr krve z prstu na ruce a výsledek máte prakticky do minuty. Za zvýšenou hranici laktátu v krvi se považuje hodnota 5 a více mol/kg.

A jako poslední variantu můžeme zvolit dotazník, který bude obsahovat otázky na obtížnost tréninků, kvalitu spánku a především míru pocitové únavy sportovce.

Je nutno podotknout, že tyto dotazníky jsou založeny opět jen na pocitu a na maximální důvěře sportovce a trenéra.

To, kterou z vypsaných možností si zvolíte je na vás a vašich možnostech. Kterákoliv z nich je lepší než žádná a může vám v konečném důsledku ochránit vaše sportovce před zraněním nebo nemocí, což s přetrénováním úzce souvisí.