Kdo, kdy a proč provádět testování fyzické výkonnosti Možná jste už slyšeli o našem nově zřízeném testovacím centru s názvem Sports Performance…

Kdo, kdy a proč provádět testování fyzické výkonnosti

Možná jste už slyšeli o našem nově zřízeném testovacím centru s názvem Sports Performance Testing. K čemu ale toto testovací centrum slouží, a kdy je vhodné využít těchto služeb?

Už z názvu můžeme odvodit, že se nejedná o testovací centrum na přítomnost nemoci Covid-19. Toto testovací centrum bylo vytvořeno za cílem odhalovat úroveň trénovanosti, jak u běžné populace, tak u amatérských či profesionálních sportovců. Výstup z provedeného testování nám udává výchozí bod, ze kterého pak můžeme správně nastavit tréninkový proces pro efektivní zvyšování fyzické nebo sportovní výkonnosti.

Na první z otázek - Kdo se může nechat testovat - je tedy odpověď jasná.

Kdokoliv !

Existují zde ale jisté podmínky. Je důležité podle určitých kritérií, jako je věk, úroveň trénovanosti, určité sportovní zaměření a dalších, správně zvolit, jaké testování je vhodné použít. Například u jedince bez dostatečně rozvinuté techniky zadního dřepu nebudeme provádět test na 1RM Back Squat. Nebo u dětí do 12 let, kde se ve svém sportovním odvětví nesetkávají s cíleným rozvojem kondiční složky, nebudeme provádět test měřící spirometrii, VO2 max a stanovovat tréninkové zóny.

Zkrátka, i testování sportovní výkonnosti by mělo být tzv. šité na míru.

Dostáváme se k druhé části otázky tohoto tématu a ta je Kdy a Proč provádět testování.

Určitě každý z nás někdy začínal něco nového. Ať to byla nová sezóna v klubu, nová příprava na závody, a nebo se třeba jednalo o úplně první zkušenosti a setkání se s silovým tréninkem a pohybem obecně. Informace jako je tělesné složení, síla horní a dolní části těla, naše mobilita a stabilita, rychlost, výbušnost a další, jsou pro nás v přípravných nebo začínajících obdobích nezbytná.

Testování nám udává jasnou startovní čáru.

Základním pilířem, kterou nám testování poskytne, je přesná informace, jak na tom vlastně z hlediska sportovní a tělesné stránky, jsme. Nejčastějším cílem u běžné populace je redukce hmotnosti. Proto je třeba tuto hodnotu znát, ale nejen ji. Přístroj InBody 370 nám poskytne velmi detailní informace o našem těle, kde zjistíme nejen celkovou hmotnost, ale i procenta tělesného a míru útrobního tuku, hmotnost svalů a další. U sportovců a jejich požadavků na zvýšení jejich výkonnosti se nejčastěji setkáváme s nárůstem maximální síly nebo je kladen důraz na rychlost a výbušnost. V tom případě je třeba provést takové testy, které mi odhalí počáteční údaje, z kterých můžu dále vycházet.

Vycházet? Ano, testování je stavební kámen pro vytvoření správného a efektivního plánu. Pro příklad můžeme uvést cíl zvýšení maximální síly na zadní dřep, kde ve fázi rozvoje pracujeme s procenty, např. 70, 75, 80, 85 % a tak dále. Pokud neprovedu test na 1RM zadního dřepu, a tudíž neznám výchozí hodnotu, nejsem schopen vytvořit plán pro optimální rozvoj síly. V tu chvíli můžeme pouze odhadovat velikost zátěže a náš plán se může stát méně efektivní, nebo dokonce neefektivní.

Abychom si to shrnuli. Testování fyzické výkonnosti je vhodné pro každého, kdo se s pohybem setkává a má v něm určitý cíl. Typ testu je odvozen od věku, cíle a uplatněnosti výstupu. Testování je důležité pro informaci o aktuálním stavu naší fyzické zdatnosti a pro nastavení efektivního plánu rozvoje v oblasti, ve které se chceme zlepšit.

Pokud i vy, čtenáři, máte jasně daný cíl, ale nevíte kde nebo jak začít. Neznáte vaše výchozí hodnoty, které chcete změnit, ať už zvýšit nebo snížit?

Neváhejte nás kontaktovat a my ve Sports Performance Testing

.. A nebo třeba na recepci Colliery CrossFit Ostrava, vám rádi pomůžeme a poradíme.

Radim