Absence tréninku a návrat do tréninkového procesu Únava, nemoc, zranění, nařízená karanténa nebo kolotoč v práci může zasáhnout každého z …

Absence tréninku a návrat do tréninkového procesu

Únava, nemoc, zranění, nařízená karanténa nebo kolotoč v práci může zasáhnout každého z nás. Ať už jsme z jakéhokoliv důvodu nuceni vynechat trénink, je dobré vědět, jak se vrátit do našeho běžného tréninkového režimu.

  1. Absence tréninku 1-3 dny

Návrat po pár dnech nevyžaduje žádnou změnu tréninkového plánu. Tréninky, které jsme zameškali, již do tréninkového procesu nezařazujeme! Vyhneme se tak zvýšené únavě, v horších případech únavovému zranění, nebo započetí stádia přetrénovanosti.

  1. Absence tréninku 4-7 dní

Při vynechání tréninkových jednotek víc než pár dní, se dostáváme do první fáze úpravy.

Jak ale upravit tréninkové dávky tak, abychom byli co nejrychleji zpět v běžném režimu? Je zde na místě si uvědomit jednu důležitou věc, a to, že ani při úpravě neodtrénujeme všechny zameškané jednotky. Co ale ty tréninky naplánované? Ty bychom upravit měli. V tuto chvíli se rozhodujete, jaký trénink zvolit. Odpověď zní: Volte ty, které rozvíjí vaše limitující faktory. POZOR! Vyvarujte se zařazení více těžkého tréninku do kratšího času !

  1. Absence tréninku 1-2 týdny

Zde už je třeba vrátit se o kousek tréninkové cesty nazpět, přesněji o jeden mezocyklus*, a poté vynechat celý plánovaný úsek tréninku.

Můžeme si uvést konkrétní příklad pro lepší porozumění. Naše tréninková ztráta byla 2 týdny. Po návratu do tréninku se vrátíme o jeden mezocyklus zpět. Následný plán upravíme tak, že zkrátíme naši tréninkovou přípravu, tedy dobu strávenou v jednom mezocyklu, kterou zkrátíme ze čtyř týdnů na týdny tři a jeden mikrocyklus* z následujícího mezocyklu vypustíme úplně.

  1. Absence tréninku 2 a více týdnů

Při větší nucené pauze v tréninkovém procesu trvající déle než dva týdny, se musíme vrátit zpět na začátek do přípravného období**. Důvodem je pravděpodobné oslabení jedné ze základních složek - rychlostní schopnosti, síla nebo vytrvalost. V následujícím plánu pak nastává opět situace zkracování předsoutěžního nebo soutěžního období.Dbejte o své zdraví. Dodržujte tréninkový program, který máte předepsaný a nesnažte se do něj vkládat tréninky navíc. Pouze zvyšujete riziko zranění a následné dlouhodobé pauzy, které by mohly vést až k úplné cestě na samotný začátek tréninkového programu.*Tréninkové cykly - základní složky periodizace

Roční tréninkový plán se dělí na menší časové úseky, které nazýváme makrocykly (dlouhodobý cyklus), *mezocykly (střednědobý časový úsek, několika týdenní), *mikrocykly (krátkodobý tréninkový cyklus, obvykle týdenní tréninkový cyklus) a tréninkové jednotky

**Tréninková období a jejich zacílení

Přípravné - rozvoj kondice, trénovanosti

Předsoutěžní - zvyšování výkonnosti (tapering)

Soutěžní - Udržení vysoké úrovně výkonu

Přechodné - Fyzická a psychická regenerace